در حال حاضر وظیفه تمامی دستگاه های اجرای حل مشکل معیشت مردم می باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،ظهر امروز جلسه سیاست گذاری و راهبردی بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور صفری سرپرست فرمانداری پلدشت در محل دفتر طالبی امام جمعه شهرستان تشکیل یافت. ابتدای این جلسه طالبی امام جمعه شهرستان بر تبیین و تدوین دستاوردهای انقلاب اسلامی و بازگو کردن آنها به مردم توسط مسئولان تاکید کرد. وی سپس بیان نمود:دستگاه های اجرایی به آذین بندی ادارات و سطح شهر اکتفا ننموده ودر تمامی مراسمات چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی حضور جدی و با شکوه داشته باشند. در ادامه این جلسه صفری گفت:دستاورد های انقلاب اسلامی در طول چهاردهه قابل تحسین می باشد ودر حال حاضر وظیفه تمامی دستگاه های اجرای حل مشکل معیشت مردم می باشد. که در این راستا با برنامه ریزی های مدون گام های اساسی بردارند. وی تاکید کرد با وحدت، همدلی و انسجام مردم و مسئولین میتوانیم دشمن را مایوس کنیم.سرپرست فرمانداری سپس اظهار داشت:مسئولین دستگاه های اجرایی با مردم ارتباط داسته باشند ودر کنار مردم باشند و ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان را به صورت ماهیتی به مردم بازگو کنند