در شهر پلدشت

مانور ایمنی در برابر زلزله برگزار شد

مانور ایمنی در برابر زلزله برگزار شد
همزمان با 5 دی روز ایمنی در برابر زلزله وکاهش بلایای طبیعی مانور زلزله در آموزشگاه محمد رسول الله با حضور محمد زاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت  دانش آموزان در این مانور نحوه پناه گیری صحیح در هنگام زلزله،تخلیه اضطراری در حوادث وامداد نجات آشنا شدند . در پایان این مانور به 3نفر از دانش آموزان که در بخش نقاشی مانور فعالیت کرده بودندجایزی به رسم یادبود اهدا شد