مدارس شهرستان بایداز فناوری ها و تکنولوژی های هوشمند بروزرسانی شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،شورای آموزش و پرورش شهرستان به ریاست مهران صفری فرماندار پلدشت در محل آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد. صفری ابتدای جلسه شهادت سردار سلیمانی و همچنین شهادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا( س)را تسلیت و هفته شوراهای آموزش و پرورش را به تک تک فرهنگیان تبریک گفت و ابراز داشت: اصلی ترین محور توسعه عامل انسانی است و عامل انسانی نیز از طریق فراگیری علم و دانش و آموزش در حوزه های مختلف موجب توسعه می گردد که در این راستا آموزش و پرورش وظیفه سنگینی بر دوش دارد. وی تعامل و همفکری را زمینه رشد و تعالی جامعه عنوان کرد وگفت: آموزش و پرورش زیر بنای توسعه کشور است و نیاز است جلسات به صورت منظم، منسجم و مصوبات به طور دقیق پیگیری ودر جلسه آتی گزارش داده شود و از نظر و پیشنهاد صاحب نظران این حوزه استفاده شود تا شاهد رشد و شکوفایی در این بخش باشیم. رییس شورای آموزش و پرورش در پایان بر استفاده از ظرفیت خیرین تاکید کرد و گفت: مدارس شهرستان بایداز فناوری ها و تکنولوژی های هوشمند بروزرسانی شود. قربانی رییس آموزش و پرورش پلدشت نیز در این جلسه گزارشی از مصوبات قبلی شورا ارائه داد و ازکلنگ زنی مدرسه ۹ کلاسه خیر ساز در شهر پلدشت، مدرسه ۳ کلاسه استثنایی ومدرسه ۶ کلاسه مسکن مهر پلدشت در دهه فجر سال جاری خبرداد.