لایروبی انهار و مسیل های شهرستان پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،مهران صفری فرماندار و رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان پلدشت درجریان بازدید از لایروبی انهار و مسیل های شهرستان گفت: با عنایت به کاهش میزان جمع آب ذخیره شده در سد ماکو و به منظور استفاده بهینه و مطلوب از آبهای سطحی برای اراضی واقع در پایاب سد ماکو در حوزه شهرستان پلدشت( قراه ۱۵ گانه) حسب پیگیری های به عمل آمده یک دستگاه بیل میکانیکی جهت لایروبی انهار و کانال ها آبیاری در محدوده مورد نظر مستقر گردیده و از ۱۰ روز پیش در حال اجرای عملیات می باشد. شایا ذکر است این عملیات در نقاط و بازه های بحرانی و در راستای پیشگیری از وقوع سیل و آبگرفتگی در روستا ها انجام خواهد یافت.