با حضور فرماندار

آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال برسی شد

آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال برسی شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری پلدشت صبح امروز جلسه برسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات کمیته اشتغال به ریاست مهران صفری سرپرست فرمانداری پلدشت واعضای کمیته در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری پلدشت صبح امروز جلسه برسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات کمیته اشتغال به ریاست مهران صفری سرپرست فرمانداری پلدشت واعضای کمیته در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد صفری دراین جلسه بیان نمودتا به امروز 35 طرح در اشتغال پایدار روستایی به مبلغ دو میلیاردو چهارصد میلیون تومان و6 طرح درحوزه اشتغال فراگیر به مبلغ سیصدوهفتاد میلیون تومان پرداخت وبرای99نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شده است رئیس کمیته اشتغال شهرستان در ادامه افزود اعضای کمیته بایدجهت رفع موانع وتسهیل در پرداخت اقدامات قانونی لازم را انجام دهند درپایان اعضای کارگروه گزارشی از روند اقدامات انجام داده در حوزه کاری خود ارائه نمودند