دیدار مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان با فرماندار پلدشت

 

درراستای اجرای مصوبات سفر مقام عالی استان به شهرستان پلدشت انجام پذیرفت؛

دیدار رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان با فرماندار پلدشت اکبرزاده کهریزی در این دیدار ضمن تاکید بر اجرای مصوبات سفراستاندار آذربایجان غربی به شهرستان پلدشت، گفت: مدیران دستگاه های اجرای شهرستان با هماهنگی فرمانداری و با تعامل با ادارات کل استانی نسبت به جذب اعتبارات مصوب اهتمام جدی داشته باشند.

مصوبات سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان پلدشت در بخش بهداشت و درمان به شرح ذیل می‌باشد؛

1- احداث مرکز جامع سلامت شهر پلدشت

2- احداث مرکز جامع سلامت شهر نازک علیاء

3- توسعه و بهسازی ICU ، CCU، آزمایشگاه و اورژانس

4- احداث پایگاه اورژانس جاده ای در ذاکرلو

5- تعمیر 7 واحد خانه بهداشت روستایی شهرستان

6- تامین یک دستگاه ژنراتور 550KVA 7- ارتقاء وضعیت بیمارستان و جذب توریست درمانی

گفتنی است طبق برنامه ریزی انجام شده اجرا و عملیات مصوبات سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان، از دهه فجر سالجاری آغاز و طی 3 سال آینده به اتمام خواهد رسید و هر مصوبه طبق زمانبندی در طی این 3 سال اجرا و افتتاح خواهد شد.