7 روستای شهرستان قبل از فرا رسیدن فصل سرما از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد

اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت به همراه شیخی مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی از روند گاز رسانی به 7 روستای بخش مرکزی شهرستان پلدشت بازدید کردند.

محمداکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت در حاشیه این بازدید از مدیر عامل شرکت گاز استان که دعوت این فرمانداری را پذیرفته و در منطقه حضور یافتند و همچنین از پیگیری های نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس شورای اسلامی تشکر کرد و گفت: عملیات خط انتقال گاز به روستا های قیرکندی، میرزاکندی،جمال آباد، قیقاج، نظرخان، قارقلوق علیاء و سفلی از توابع بخش مرکزی شهرستان به اتمام رسیده است.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام گرفته و نیز قول مساعد مدیر عامل شرکت گاز استان امیدواریم تا قبل از فرارسیدن فصل سرما شاهد بهره برداری و استفاده مردم روستا های یاد شده از این نعمت طبیعی باشیم.

در ادامه فرماندار پلدشت به همراه مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی از مسیر پلدشت به زنگنه نیز بازدید به عمل آوردند؛ که در این خصوص مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: با توجه تصویب گاز رسانی به این مسیر امیدوار هستیم آغاز عملیات گازرسانی در مسیر فوق تا پایان سالجاری انجام پذیرد.