عمران و آبادانی روستاهای شهرستان پلدشت با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی حضرت امام ( ره )

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، این جلسه با حضور انواری مجری طرح های اشتغال اجتماعی محور بنیاد برکت در شمال استان آذربایجان غربی، امام جمعه و جمعی از اعضای شورای اداری برگزار شد و مقرر گردید روستاهای هدف طی جلسه بعدی شناسایی و چندین طرح در این روستاها با همکاری بنیاد برکت که وابسته به ستاد اجرایی حضرت امام (ره) می باشد در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و محرومیت زدایی از روستاها اجرای گردد.