سومین جلسه ساماندهی امور جوانان به ریاست صفری فرماندار شهرستان پلدشت و با حضور مدیر کل ورزش و جوانان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، مهران صفری فرماندار شهرستان پلدشت در جلسه ساماندهی امور جوانان پلدشت که با حضور مدیر کل ورزش و جوانان برگزار شد . گفت : جوانان سرمایه ملی یک کشور محسوب می شوند لذا باید دستگاه اجرایی از این سرمایه در راستای پیش برد اهداف کشور ونظام به نحو مطلوب استفاده نماییند. وی در ادامه بیان کرد:تا زمانی که برای امور ورزش و جوانان برنامه مدون وجود نداشته باشد نمیتوان ورزش را ارتقاء داد صفری اظهار داشت: باید به وضعیت ورزشی و اشتغالزایی جوانان توجه ویژه شود تا شاهد پویایی و نشاط در جامعه باشیم. چمن گلی مدیر کل ورزش و جوانان نیز در این جلسه گفت:طبق ماده 41 ،28 دستگاه اجرایی باید برنامه های خود را تدوین وجهت پایش به اداره کل ورزش و جوانان ارسال نمایند تا پس از تصویب درستاد اجرا بشود.