بازدید میدانی اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت از مجتمع پتروشیمی پردیس آذربایجان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت، بازدید میدانی اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت به همراه محمد علی پور(رحمتی) نماینده مردم شریف شهرستان های ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی و مهندس سلقی مدیرعامل مجتمع پتروشیمی پردیس آذربایجان، ازاجرای عملیات عمرانی خط انتقال آب از رودخانه ارس به مجتمع پتروشیمی. مهندس سلقی مدیر عامل مجتمع پتروشیمی پردیس آذربایجان درحاشیه این دیدار گفت: عملیات خط انتقال آب از رودخانه ارس بطول 16 کیلومتر با خط لوله 700 چدنی و با ظرفیت 500 لیتر در ثانیه با پیش بینی اعتباری نزدیک به 170 میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی 50٪ در حال اجراست.