رییس ثبت احوال پلدشت

صدور 6600فقره کارت هوشمند در سال جاری

صدور 6600فقره کارت هوشمند در سال جاری
تیموری رییس ثبت احوال شهرستان به مناسبت روز ملی ثبت احوال با سرپرست فرمانداری پلدشت دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت صبح امروز تیموری رییس ثبت احوال شهرستان به مناسبت روز ملی ثبت احوال با سرپرست فرمانداری پلدشت دیدار کرد تیموری در این دیدار طی ارائه گزارشی گفت: در جریان9 ماهه سال جاری تعداد 755 مورد ولادت و105 مورد ازدواج در شهرستان ثبت شده است وی در ادامه افزود از اول سال جاری تا کنون تعداد 6600 فقره کارت هوشمند صادر شده است تیموری درادامه بیان نمود تاکنون به 70 درصد واجدین شرایط شهرستان کارت هوشمند صادر شده است وی گفت: امیدواریم 30درصد باقی مانده نیز تا پایان سال جاری نسبت به تهیه کارت هوشمند خود اقدام کنند