برنامه های سومین روز از دهه مبارک فجر در شهرستان پلدشت