مدیر منابع آب شهرستان پلدشت منصوب شد

طی مراسمی که با حضور اکبرزاده کهریزی، فرماندار پلدشت، اشرفی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی در محل فرمانداری شهرستان ترتیب داده شده بود، علی حسین نژاد بعنوان رییس جدید منابع آب شهرستان پلدشت معرفی و از تلاش های علی اسکندری رییس قبلی تقدیر شد.