یکی از ناهنجاری های که باعث می شود جوانان به اعتیاد سوق پیدا بکنند عدم اشتغال آنها می باشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان پلدشت به ریاست صفری فرماندارشهرستان پلدشت در سالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد. صفری در ابتدای جلسه هفته معلم را به زحمت کشان عرصه فرهنگ وآموزش شهرستان تبریک و تهنیت گفته، سپس اظهار داشت: در چنین جلساتی باید واقعیت ها گفته شود تا برآن اساس تصمیمات و برنامه ریزی دقیقی گرفته شود. وی در ادامه بستر بیشتر مسائل و مشکلات اجتماعی را ایراد در نهاد خانواده عنوان کرد و گفت: بر این اساس دستگاه های ذیربط بایستی با کارهای فرهنگی، آموزشی و ارتباط تنگاتنگ با خانواده ها مخصوصا با جوانان و نوجوانان آنها را از برخورد با چنین بلاهای خانمانسوز مصون نمایند. صفری سپس با اشاره به اینکه جوانان سرمایه یک جامعه می باشند، ابراز داشت: یکی از ناهنجاری های که باعث می شود جوانان به اعتیاد سوق پیدا بکنند عدم اشتغال آنها می باشد که با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های عظیم آبی و خاکی این شهرستان می توانیم با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب دستگاه های اجرایی در راستای ایجاد اشتغال و کاهش مصرف مواد مخدر قدمهای موثری برداریم.