گزارش تصویری / ورود مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به منطقه آزاد ماکو

حجت اله عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با استقبال فرماندار پلدشت و مسئولین سازمان منطقه آزاد ماکو وارد این منطقه شد.