سرپرست فرمانداری

افزایش ساعت کاری گمرک از ابتدای بهمن ماه سالجاری

افزایش ساعت کاری گمرک از ابتدای بهمن ماه سالجاری
مهران صفری در این جلسه گفت:افزایش ساعت کاری پایانه مرزی پلدشت تا ساعت 24/00 جزو توافقات وزیر امور اقتصادی و داریی با طرف مقابل است وبرازنده نیست که این توافق از دی ماه 96 تا به حال عملیاتی نگردیده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه بررسی افزایش ساعت کاری پایانه مرزی به ریاست سرپرست فرمانداری پلدشت برگزار شد. مهران صفری در این جلسه گفت:افزایش ساعت کاری پایانه مرزی پلدشت تا ساعت 24/00 جزو توافقات وزیر امور اقتصادی و داریی با طرف مقابل است وبرازنده نیست که این توافق از دی ماه 96 تا به حال عملیاتی نگردیده است. سرپرست فرمانداری پلدشت افزود:دستگاه های ذی ربط بحث ترانزیت کالا و استقرار ادارات مورد نیاز در پایانه مرزی را به جد پیگیر باشند،تا شاهد رونق فعالیت تجاری در شهرستان باشیم. وی گفت:امکانات خوبی نظام جمهوری اسلامی ایران طی چهل سال برای مردم شریف شهرستان فراهم کرده، از جمله پایانه مرزی شهرستان که مسئولین باید از این ظرفیت جهت پیشبرد اهداف نظام و آسایش مردم به نحو احسن استفاده کنند. سرپرست فرمانداری پلدشت در ادامه خاطر نشان کرد:هیچ مشکلی در خصوص افزایش ساعت کاری پایانه مرزی وجود ندارد. فقط برخی اشکالات جزئی می باشد که باید هرچه سریعتر توسط دستگاه های مریوطه رفع گردد،تا شاهد افزایش ساعت کاری گمرک از ابتدای بهمن ماه سالجاری باشیم، که نتیجه آن منجر به رونق تبادلات تجاری در منطقه خواهد شد.