بازدید فرماندار پلدشت از مزرعه گل محمدی و گارگاه گلاب گیری عظیم زاده

محمد اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت امروز صبح با حضور در مزرعه گل محمدی و گارگاه گلاب گیری آقای عظیم زاده ضمن بازدید از این مجموعه بر حمایت از تولید و اشتغال در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: با توجه به پتاسیل و ظرفیت های آبی و خاکی شهرستان در پرورش گل محمدی، از طریق دستگاه های ذی ربط استانی و منطقه ای پیگیر رفع موانع و مشکلات تولید این محصول خواهیم بود تا شاهد رونق و توسعه کاشت این محصول در شهرستان باشیم.

عظیم زاده مالک این مزرعه نیز ضمن بازگو کردن مشکلات خود گفت: نزدیک به 2 هکتار از اراضی خود را به کشت گل محمدی اختصاص داده است و پیش بینی می شود امسال 3 هزار لیتر گلاب از این مزرعه بدست بیاید.