افتتاح طرح های توسعه شبکه برق شهرستان پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت، صبح امروز با حضور فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین ادارات پلدشت طرح های توسعه شبکه برق شهرستان بصورت نمادین در یکی از پست های برق شهری، افتتاح و به بهره برداری رسید. احمدی رییس اداره برق پلدشت در حاشیه این افتتاح، گفت: برای این طرح ها مبلغ 2 میلیارد و 560 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی شرکت توزیع برق هزینه شده است. وی هدف از توسعه شبکه برق شهرستان را رفع ضعف ولتاژ مشترکین، تامین برق مشترکین جدید و همچنین تامین برق مراکز تولیدی و کشاورزی عنوان کرد.