بازدید فرماندار از ادارات مستقر در مجتمع اداری پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صبح امروز فرماندار پلدشت در بازدید 2 ساعته از ادارات مستقر در مجتمع اداری شهر پلدشت،نحوه رسیدگی به امورات شهروندان و تکریم مردم بعنوان ولی نعمتان جامعه توسط دستگاه های مستقر و همچنین مسائل و مشکلات ادارات را مورد بررسی قرار داد.