متولیان هرگونه ساخت و ساز خارج از چهار چوب قانونی را شناسایی و نسبت به اعمال قانون اقدام جدی نمایند

 

جلسه پیشگیری و برخورد با ساخت و ساز های غیر مجاز در سطح شهرستان به ریاست معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار پلدشت در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل یافت.

امیراسدزاده معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار پلدشت در این جلسه گفت: متولیان نظارت بر عرصه های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی و همچنین مراجع صدور پروانه، ضمن پایش منظم و دوره ای روند ساخت و ساز، هرگونه ساخت و ساز خارج از چهار چوب قانونی را شناسایی و نسبت به اعمال قانون اقدام جدی نمایند.

اسدزاده افزود: به منظور کاهش هزینه اجتماعی و کمتر شدن طول زمان مورد نیاز جهت انجام برخورد قانونی با متخلفین احتمالی، لازم است پایش ها به صورت منظم و با همپوشانی گشت های اعزامی از ارگان های مختلف صورت گیرد.