بررسی مسائل و مشکلات آب شرب روستا های شهرستان پلدشت

باحضور میدانی اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت، بخشدار مرکزی و مدیریت آب و فاضلاب شهرستان مشکلات آب روستاهای شوربلاغ علیا و سفلی و کولوس بصورت دقیق بررسی و با اتخاذ تمهیدات لازم توسط آبفای شهرستان مشکل تامین آب روستا های یاد شده حل گردید؛ همچنین در ادامه برنامه امروز بررسی مشکلات قطعی آب مجتمع شهرک میلاد و قیقاج که باحضور اعضای شورای اسلامی و ریش سفیدان روستا انجام شد، فرماندارشهرستان بر تسریع در ورود به مدار چاه جدید حفرشده جهت رفع کمبود آب این روستا تاکید کرد؛ در ادامه طی جلسه ای که در محل دهیاری روستای حسن کندی از توابع بخش ارس که با حضور فرماندار پلدشت و بخشدار ارس و جمعی از اهالی روستا و اعضای شورای اسلامی جهت حل مشکلات آب شرب برگزار شد، اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت ضمن تاکید بر رفع مشکلات موجود برلزوم رعایت اصل صرفه جویی و همکاری اهالی جهت نصب و تعویض کنتور های خراب تاکید نمود.