ظهر امروز:

دیدار سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر پلدشت با سرپرست فرمانداری.

دیدار سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر پلدشت با سرپرست فرمانداری.
دیدار سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر پلدشت با سرپرست فرمانداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت،اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری پلدشت در این دیدار مسائل و مشکلات شهر پلدشت را بیان نموده و خواستار توجه به رفع مشکلات گردیدند،مهران صفری سرپرست فرمانداری پلدشت نیز در این دیدار تاکید نمود انضباط مالی شهرداریها،همکاری و هماهنگی با منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکوبرای جذب اعتبارات بیشتر و کمک های وزارت کشور از اولویت برنامه های شهراریها باشد.وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی لازم است دستگاه های ذیربط جهت ایجاد نشاط بین مردم تلاش مضاعف داشته باشند.