شهرستان پلدشت ۵۰۷ معلول و جانباز ثبت شده دارد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، محمدزاده در این جلسه براجرای شاخص های مناسب سازی محیط در ادارات واجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه تاکید کرد و گفت: شهرستان پلدشت ۵۰۷ معلول و جانباز ثبت شده دارد که می طلبد دستگاه های اجرایی در راستای تسهیل عبور و مرور این عزیزان در سطح ادارات و شهرستان اهتمام جدی داشته باشند. وی در ادامه اظهار داشت: اکثریت مصوبات شورای سالمندان و مناسب سازی محیط به همت اعضاء و دستگاههای اجرایی عملیاتی شده است. محمدزاده همچنین بر تکمیل نواقصات موجود پیرامون مناسب سازی محیط های اداری توسط دستگاه های مربوطه تاکید کرد. شایان ذکر است در ابتدای این جلسه عسگری رئیس اداره بهزیستی شهرستان و دبیر جلسه گزارشی از مصوبات جلسه قبلی و اقدامات انجام گرفته توسط دستگاه های اجرایی شهرستان ارائه داد.