نانوایان در شهرستان پلدشت به صورت شیفت صبح و عصر مشغول پخت نان هستند

محمد اکبرزاده کهریزی در حاشیه بازدید از یکی از نانوایی های شهر پلدشت، گفت: با پیگیری های فرمانداری شهرستان و در راستای توزیع آرد ترمیمی بین نانوایان شهر پلدشت مقرر شد؛ نانوایان به شرح ذیل علاوه بر پخت در شیفت صبح از ساعت 15 الی 17 بعد ازظهر ماه جاری (خرداد ماه) نسبت به پخت نان اقدام نمایند.

🔹️نانوایی رسد بلوار کشاورز

🔹️نانوایی جعفر محمدزاده خ سرباز

🔹️نانوایی الهوردی حیدرزاده خ ساحلی

🔹عباس مرادزاده خ گلگشت

🔹علی حسین حسن نژاد خ رضوان

🔹سیام بابازاده‌ بلوار شهدا ( روبروی فرمانداری)

وی افزود: در صورت هر گونه تخلف از جمله عدم پخت نانوایی های مذکور و سایر نانوایان در خارج از روزهای تعطیلی نانوایی(الصاق روزهای تعطیل در شیشه نانوایی) لازمست در اسرع وقت با ریاست اتحادیه نانوایان پلدشت و همچنین بازرسین جهاد و اصناف تماس حاصل گردد.