سرپرست فرمانداری پلدشت

با متخلفان و تضییع کنندگان منابع ملی برخورد جدی و قانونی به عمل آید.

با متخلفان و تضییع کنندگان منابع ملی برخورد جدی و قانونی به عمل آید.
جلسه صید و صیادی غیر مجاز به ریاست صفری سرپرست فرمانداری پلدشت در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،صفری در این جلسه بر حفظ و صیانت منابع آبی و اهمیت اقتصادی و درآمد زایی شیلات به منطقه اشاره و اضافه کردند مسئولیت حفظ و حراست از مرز و حفاظت از منابع آبزیان جزء وظایف ذاتی هنگ مرزی و شیلات می باشد و دستگاه های اجرایی باید به اجرای شرح و وظایف سازمانی خود عمل نمایند. وی در ادامه عنوان نمود قابل قبول نیست که چند نفر صیاد غیر مجاز به اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد کنند. صفری گفت: دریاچه پشت سد ارس جزو سرمایه ملی و انفال بوده و باید با متخلفان و تضییع کنندگان منابع ملی برخورد جدی و قانونی به عمل آید. سرپرست فرمانداری پلدشت سپس اظهار نمود:تعاونی های صیادی باید ساماندهی و افراد متخلف شناسایی و شناسنامه دار شوند، تا شاهد حفظ منابع آبی رودخانه ارس باشیم.