کلنگ زنی سد آبخیزداری در شهرستان پلدشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت، با حضور اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت، سید موسوی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان آذربایجان غربی و جمعی از اعضای شورای اداری عملیات احداث پروژه آبخیزداری زیر شاخه های قورشاقلو، حسن کندی و کرم آباد آغاز شد. پیری، رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در آیین کلنگ زنی این پروژه گفت: برای این پروژه اعتباری بالغ بر 9 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی هزینه خواهد شد. وی هدف از احداث این سد را، کنترل رسوب و کاهش خسارت ناشی از سیلاب، حفاظت آب و خاک و جلوگیری از فرسایش و بهبود شرایط زیست محیطی، کاهش خسارت ناشی از خشکسالی و تغذیه سفره های زیر زمینی، بهبود اشتغال، ارتقاء سطح در آمد روستائیان و آبخیزنشینان و بالا بردن ارزش تفرجگاهی مناطق تحت پوشش عنوان کرد.