بازدید فرماندار شهرستان از روند اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب شرب روستای سایت اسکان عشایر میلاد

محمد اکبرزاده کهریزی فرماندار پلدشت: با پیگیری های فرمانداری و تلاش مدیریت آبفای شهرستان طرح اضطراری اجرای لوله گذاری حدود 1/5 کیلومتر خط انتقال آب 110 میلی متری و حفر و تجهیز چاه جدید سایت اسکان عشایر میلاد با اعتباری حدود 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و جاری شرکت آب و فاضلاب استان در حال اجرا می باشد.

وی اضافه کرد: با اتمام این طرح مشکل کمبود آب شرب 400 خانوار مجتمع سایت اسکان عشایر میلاد برطرف خواهد شد.