روز دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ انجام گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، با حضور مهران صفری فرماندار پلدشت و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان طرح های عمرانی در ۵ روستای بخش ارس افتتاح و به بهره برداری رسید. گفتنی است این طرح ها شامل ساماندهی معابر عمومی، زیر سازی و آسفالت معابر، جدول گذاری و احداث کانال هدایت آب های سطحی می باشد،که برای اجرای این طرح ها در مجموع ۴۵۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.