معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی

تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها جزء جرائم مشهود می باشد.

تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها جزء جرائم مشهود می باشد.
جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پلدشت به ریاست معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری:حبیب زاده در این جلسه، با تبیین و تشریح مخاطرات ناشی از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها ،انهار و مسیل ها، بر ضرورت هماهنگی و همکاری اعضای شورای حفاظت از منابع آب در جهت مقابله با اقدام خلاف قانون و تصرف عدوانی در مسیل ها و انهار تاکید کرد. معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری در ادامه افزود :باتوجه به اینکه تجاوز به بستر و حریمرود خانه ها جزء جرائم مشهود می باشد.برضرورت ورود به موقع امور آب و نیروهای انتظامی و هنگ مرزی تاکید کرد. اسکندری رییس امورآب شهرستان نیز در این جلسه گفت:از اول سالجاری تا کنون 165 هزار متر مکعب حجم لایروبی رود خانه ها ،انهار و مسیل ها در شهرستان، جهت کاهش خطر پذیری در مواقع سیل انجام شده. وی در ادامه خاطر نشان کرد:در سال 97 بیش از 10 هکتار از اراضی تصرف شده در بستر رودخانه ها ،مسیل ها و انهار آزاد سازی شده است.