تاکید معاون فرماندار پلدشت

اجرای شاخص های مناسب سازی محیط در ادارات شهرستان

اجرای شاخص های مناسب سازی محیط در ادارات شهرستان
جلسه مناسب سازی محیط وساماندهی سالمندان به ریاست صادق حبیب زاده معاون سیاسی امنیتی واجتماعی فرمانداری پلدشت برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت،عسگری رئیس اداره بهزیستی ودبیر جلسه گزارشی ازمصوبات جلسات قبلی واقدامات انجام گرفته ارائه داد. عسگری در ادامه بیان نمود به مناسبت 12 آذر روزجهانی معلولان مسابقات ورزشی در این شهرستان برگزار و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد. حبیب زاده معاون سیاسی امنیتی واجتماعی فرمانداری پلدشت نیز در این جلسه بر اجرای شاخص های مناسب سازی محیط در ادارات شهرستان تاکید نمود.