متخلفین برداشت آب بیش از حقابه توسط امورات آب شهرستان های مربوطه و شرکت بهره برداری شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستانهای ماکو، پلدشت و شوط در محل فرمانداری ماکو برگزار شد. مهران صفری فرماندار پلدشت، با توجه به شروع زود هنگام گرما در شهرستان پلدشت، گفت: الگوی کشت شهرستان پلدشت اغلب غلات و یونجه می باشد، لذا می بایست میزان تخصیص آب برای ماه های اردیبهشت و خرداد افزایش و از تخصیص ماه های تیر، مرداد و شهریور کسر گردد و در سال های بعدی نیز این موضوع رعایت شود. صفری افزود: الگوی کشت شهرستان های ماکو و شوط اکثراً محصولات پرمصرف می باشند، لذا جهاد کشاورزی این شهرستان ها همانند شهرستان پلدشت موظف به اصلاح و ابتکار می باشند و در این راستا جهت پرهیز از کشت محصولات پرمصرف اطلاع رسانی لازم توسط شرکت بهره برداری و امورات آب شهرستان ها و جهاد کشاورزی انجام گیرد. وی در پایان از برداشت آب بیش از حقابه در شهرستان های ماکو و شوط انتقاد کرد و عنوان داشت: امورات آب شهرستان های مربوطه و شرکت بهره برداری از این موضوع جلوگیری نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نمایند.