مسئولین ادارات در مواجه با هرگونه تهدید های احتمالی در آمادگی کامل باشند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صفری در این جلسه ضمن اشاره به تاریخچه و سابقه تشکیل پدافند غیر عامل در کشور گفت: پدافند غیر عامل در واقع دفاع غیر نظامی از جان، مال، تجهیزات و تاسیسات حیاتی یک کشور به واسطه فکر و برنامه است. وی در ادامه اظهار داشت:عرصه پدافند غیر عامل عرصه گسترده ای است و باید مسئولین دستگاه ها با استاندارد سازی اقدامات خود، شرایطی به وجود آورند تا مردم با فراغ بال به زندگی خود ادامه دهند. رئیس پداوند غیر عامل شهرستان در پایان به حفظ وصیانت از زیر ساخت ها و تاسیسات حیاتی شهرستان توسط دستگاه ها تاکید کرد و افزود: مسئولین ادارات در مواجه با هرگونه تهدید های احتمالی در آمادگی کامل باشند و گزارشات خود را در اولین فرصت به دبیر خانه پدافند غیر عامل شهرستان گزارش کنند‌. حبیب زاده نیز در این جلسه از تشکیل تیم فنی زیستی که تمام دستگاه های اجرایی کشور ذیل این تیم فنی قرار گرفته اند و تیم سایبری که تهدید های فضای سایبری و جنگ سایبزی جزء حوزه فعالیت این تیم می باشد وتمام امورات و مسائل را رصد و قدامات لازم را انجام می دهند، خبر داد. همچنین در پایان این جلسه روسای ادارات دامپزشکی، آب و فاضلاب شهری، شهردار پلدشت و معاونت هنگ مرزی گزارشی از اقدامات انجام داده در حوزه کاری خود ارائه کردند.