سرپرست فرمانداری پلدشت

استفاده از دستگاه های ایکس ری در مبادی ورودی گمرک لازم و ضروری است

استفاده از دستگاه های ایکس ری در مبادی ورودی گمرک لازم و ضروری است
جلسه کمیسیون مبارزه با قاجاق کالاو ارز به ریاست مهران صفری سرپرست فرمانداری پلدشت برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری :صفری سرپرست فرمانداری پلدشت عنوان نمود:بحث قاچاق کالا و ارز یک بحث ملی بوده ولازم است دستگاه هابی اجرایی با یک برنامه ریزی دقیق و هماهنگ نسبت به مبارزه بااین مقوله شوم اقدام نمایند وی در ادامه برلزوم استفاده از تکنولوژی در مبادی ورودی گمرک اشاره و تاکید نمود تجهیز گمرک به دستگاه های ایکس ری خودروی و کالای می تواند تاثیر زیادی در کاهش ورود کالاهای قاچاق از مبادی ورودی به کشور شود صفری در ادامه افزود :نوسانات ارز می تواند به عنوان فرصتی برای تولید کالاهای داخلی و صادرات آنها باشد. سپس خاطر نشان کرد دستگاه های اجرایی باید با یک برنامه ریزی خوب موجبات افزایش تولید داخلی و به تبع آن صادرات کالابه کشورهای همسایه رادر اولویت کار خود قرار دهند. تا شاهد رشد و توسعه شهرستان باشیم