از توزیع آردخام شهرستان از اول مهر ماه سال جاری توسط اداره تعاون روستایی پلدشت خبر داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، یاسر محمدزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار از توزیع آردخام شهرستان از اول مهر ماه سال جاری توسط اداره تعاون روستایی پلدشت خبر داد و گفت: دستگاه های ذی ربط باید برنحوه و کیفیت پخت و پز، وزن چانه ها و رعایت مسائل بهداشتی توسط متصدیان نانوایی ها اهتمام جدی داشته باشند. در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد، بازرسی ها و نظارت ها توسط دستگاه های ذی ربط تشدید و تخلفات احتمالی احصاء وبه صورت ماهانه به فرمانداری گزارش شود و هرگونه نقل و انتقال و جابجایی نانوایی با مجوز گارگروه انجام گیرد وهمچنین متصدیان نانوایی ها باید مشخصات نانوایی را در دید مردم نصب نمایند و برنامه های آموزشی نانوایان به صورت دو نوبت در سال نیز جزء دستور کار متولیان ذی ربط قرار گرفت.