تجلیل از کارمندان دارای سه فرزند فرمانداری شهرستان پلدست

طی مراسمی که در دفتر فرماندار پلدشت ترتیب داده شده بود از دو نفر از همکاران شاغل در فرمانداری که دارای 3 فرزند هستند، تجلیل به عمل آمد.

اکبرزاده کهریزی فرماندار شهرستان در حاشیه این آیین ضمن تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری( مدظله العالی) پیرامون افزایش جمعیت و تولید نسل، گفت: در راستای حمایت از قانون خانواده و جوانی جمعیت و همچنین سیاست های تشویقی دولت مردمی و عدالت محور سیزدهم، از کارمندان دستگاه های اجرایی شهرستان که در پیشبرد و تحقق اهداف جامعه اسلامی پیشرو باشند، تجلیل به عمل خواهد آمد.