آلبوم تصیری / برنامه های که صبح امروز با حضور فرماندار پلدشت صورت پذیرفت؛

دیدار با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت

توزیع بسته های معیشتی و غذای گرم بین نیازمندان شهرستان

غرس نهال در پارک آراز شهر پلدشت