بازدید سرپرست فرمانداری به همراه فرماندهی هنگ مرزی شهرستان پلدشت

 

                                آپلود عکس

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت، صبح روز پنجشنبه سرپرست فرمانداری و رئیس شورای تامین شهرستان به همراه فرماندهی هنگ مرزی از میله سه جانبه مرزی"ج.ا.ایران، ترکیه و ج.خ.نخجوان" (میله یک مرزی اصلی) بازدید نمود.

 

 

                            آپلود عکس

در ادامه حبیب زاده سرپرست فرمانداری به همراه فرماندهی هنگ مرزی شهرستان از برجک پاسگاه قره قویون بازدید کرد.