دست اندرکاران و متولیان امر با هرگونه تخلف احتمالی اعم از اضافه برداشت، هدررفت و استفاده از انشعاب های غیر مجاز برخورد قانونی لازم را معمول نمایند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری پلدشت، سرپرست فرمانداری پلدشت در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و شورای پدافند غیر عامل شهرستان گفت: اجرای کامل مراحل چهارگانه مدیریت بحران مستلزم آموزش مستمر نیروها و بروزرسانی و آماده سازی دوره ای امکانات و تجهیزات در اختیار هر یک از ادارات و همچنین تسلط روسای دستگاها بر قانون جدید مدیریت بحران به منظور آشنایی با وظایف و تکالیف محوله در زمان وقوع حوادث می باشد. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه عامل انسانی در ایجاد آتش سوزی ها در سطح مراتع و جنگل ها و همچنین مدیریت مصارف برق و آب نقش اصلی را ایفا می نماید لذا فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف علی الخصوص کشاورزان و گردشگران پیرامون پرهیز از آتش زدن باقیمانده محصولات کشاورزی، آموزش نحوه روشن و خاموش نمودن آتش در طبیعت، صرفه جویی بهینه در مصرف آب شرب و نحوه اصولی آبیاری زمین به صورت غرقابی و ترویج بیمه محصولات کشاورزی می تواند ضمن کاهش احتمال وقوع حریق، در جلوگیری از هدرفت منابع آبی و جبران خسارت های احتمالی موثر باشد. حبیب زاده افزود: با عنایت به کاهش شدید نزولات جوی و وقوع خشکسالی در منطقه، ضرورت ایجاب می کند دست اندرکاران و متولیان امر ضمن هماهنگی و همکاری جدی با سایر اعضا، اطلاع رسانی موثر در رابطه با نحوه مدیریت مصرف آب زراعی و شرب، با هرگونه تخلف احتمالی اعم از اضافه برداشت، هدررفت و استفاده از انشعاب های غیر مجاز برخورد قانونی لازم را معمول نمایند. در ادامه هریک از اعضا به گزارش اقدامات انجام یافته پرداختند.