دیدار شهردار و رییس شورای شهر نازک علیاء با سرپرست فرمانداری

 

                                     آپلود عکس

 

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت، پاشاپور شهردار نازک علیاء به همراه حسین زاده رییس شورای اسلامی شهر و اکبرزاده عضو شورا اسلامی شهر نازک علیاء با حبیب زاده سرپرست فرمانداری دیدار کردند.

گفتنی است در این دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نازک درخواست پیگیری مرکز جامع سلامت، مجتمع اداری شهر نازک، احداث ساختمان اتفاقات برق، تجهیز ایستگاه بین راهی و همچنین الحاق شهر نازک‌ به مناطق اجرای طرح جهش مسکن را داشتند که در این راستا سرپرست فرمانداری پلدشت دستورات لازم پیرامون پیگیری موارد ذکر شده را صادر نمودند.