گشت های بازرسی با هرگونه تخلفات احتمالی نانوایان برخورد نمایند

 

اولین جلسه بررسی مسایل و مشکلات آرد و نان شهرستان به ریاست معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار پلدشت برگزار شد‌.

اسدزاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار پلدشت ضمن تقدیر از تلاش های شبانه روزی دست اندرکاران در نظارت آرد و نان شهرستان ضرورت تشدید نظارتها را یاداور شده و اظهار داشت گشت های بازرسی با نظارت دقیق با هر گونه تعطیلی بدون برنامه و عدم رعایت وزن چانه و ساعات کاری به شدت برخورد نمایند.

وی در ادامه بیان داشت: دهیاران و شوراهای هر روستا و هکذا هر یک از شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف(فروش آردخام، فروش نان غیر متعارف و تعطیلی بدون برنامه و ...) در اسرع وقت به بازرسین صمت و جهاد گزارش،تا رسیدگی گردد.