اداره محیط زیست تا پایان سالجاری در شهرستان پلدشت راه اندازی خواهد شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، صفری در دیدار با اشاره به توانمندیهای موجود شهرستان در بخش های مختلف مانند تالاب ها، رودخانه ارس که زیستگاه انواع آبزیان و محل کوچ پرندگان مهاجر می باشد و نیز توسعه زیر ساخت های کشاورزی گفت: محیط زیست با توجه به وظیفه ذاتی خود باید محیطی امن برای زیست انسانی ایجاد نموده و سد محکمی در مقابل مخاطرات محیط زیست باشد. وی در ادامه بر راه اندازی ساختمان پایش ارس و اداره محیط زیست شهرستان تاکید کرد. نظری مدیر کل محیط زیست استان نیز در این دیدار گفت: با توجه به ظرفیت های بالای شهرستان اولویت کاری این اداره کل را اندازی اداره محیط زیست در شهرستان پلدشت در آینده نزدیک می باشد.