بازدید فرماندار پلدشت از روند برگزاری کنکور 1401در شهرستان

 صبح امروز محمد اکبرزاده کهریزی فرماندار شهرستان از روند برگزاری آزمون سراسری کنکور سال 1401 در پلدشت بازدید به عمل آورد.

گنجی زاده مدیر آموزش و پرورش پلدشت در جریان این بازدید گفت: امروز پنجشنبه داوطلبان گروه علوم تجربی و زبان های خارجه و برای فردا جمعه داوطلبان گروه های علوم انسانی، ریاضی و هنر رقابت خواهند کرد.

گفتنی است برگزاری کنکور سراسری آقایان در سالن باهنر مدیریت آموزش و پرورش واقع در میدان امام حسین (ع) و خانم ها سالن ورزشی حجاب واقع در مدرسه حجاب خیابان عمران در حال برگزاری می باشد.