سرپرست فرمانداری پلدشت:

الویت اصلی کاری در این شهرستان پیگیری جدی مطالبات و مشکلات اصلی مردم این شهرستان می باشد

الویت اصلی  کاری  در این شهرستان  پیگیری جدی مطالبات و مشکلات اصلی مردم این  شهرستان  می باشد
مهران صفری سرپرست فرمانداری شهرستان پلدشت گفت : الویت اصلی کاری در این شهرستان پیگیری جدی مطالبات و مشکلات اصلی مردم این شهرستان می باشد
سرپرست فرمانداری پلدشت در جریان گفتگو با روابط عمومی فرمانداری گفت:الویت اصلی کاری در این شهرستان پیگیری جدی مطالبات و مشکلات اصلی مردم این شهرستان می باشد صفری افزود: پیگیری وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان ، پیگیری روند احداث دستگاه تصفیه کن شهر پلدشت ، پیگیری پروژه دشت رنگنه و پیگیری وضعیت پایاب سد کرم آباد از اقدامات اصلی بنده در این شهرستان خواهد بود