یک واحد نانوایی لواش پزی و ۲ واحد نانوایی نان روغنی در شهر پلدشت پلمپ گردید

طی بازدید اعضای کمیته نظارت بر رعایت دستورالعمل های ابلاغی ستاد کرونا از سطح نانوایی های شهر پلدشت صورت گرفت؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، طی بازدید اعضای کمیته نظارت بر رعایت دستورالعمل های ابلاغی ستاد کرونا از سطح نانوایی های شهر پلدشت، یک واحد نانوایی لواش پزی و ۲ واحد نانوایی نان روغنی به علت عدم رعایت دستور العمل های ابلاغی ستادکرونا برای مدت دو هفته پلمپ گردیدند. همچنین مقرر شد اداره صمت نسبت به جابجایی سهمیه آرد نانوایی های مذکور به نزدیک ترین واحد همجوار برای پخت در طی مدت یاد شده اقدام نماید. در این راستا از شما شهروندان و اصناف خواهشمندیم نسبت به رعایت ضوابط و پروتکل های بهداشتی علی الخصوص استفاده از ماسک و  فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمائید.