سرپرست فرمانداری پلدشت

ضرورت احداث کشتارگاه صنعتی در منطقه آزاد ماکو

ضرورت احداث کشتارگاه صنعتی در منطقه آزاد ماکو
جلسه کمیته هماهنگی امورکشتارگاه شهرستان به ریاست سرپرست فرمانداری تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری :مهران صفری در این جلسه بر ضرورت احداث کشتار گاه صنعتی در منطقه آزاد ماکو جهت ذبح و بسته بندی بهداشتی گوشت قرمز و صادرات آن تاکید کرد،وگفت:بایددراین خصوص از ظرفیت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار استفاده نمائیم. وی در ادامه افزود:اشکالات کشتارگاه فعلی از لحاظ بهداشتی باید مرتفع شود.زیرا سلامت مردم اهمیت بالایی در برنامه های دولت دارد.