از محل اعتبارات پروژه های مشارکتی با سازمان منطقه آزاد ماکو مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان جهت ساماندهی معابر مسکن مهر ۲۲۰ واحدی پلدشت اختصاص یافته است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صفری فرماندارشهرستان پلدشت در جلسه بررسی پروژه های عمرانی شهرستان با معاونت فنی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: حسب پیگیری های انجام یافته از محل اعتبارات پروژه های مشارکتی با سازمان منطقه آزاد ماکو مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان جهت ساماندهی معابر مسکن مهر ۲۲۰ واحدی پلدشت اختصاص یافته است.شهرداری پلدشت از این محل و همچنین ۱۵۰ تن قیر رایگان تحویلی توسط بنیاد مسکن؛ نسبت به آسفالت معابر به مساحت ۱۹۰۰۰ مترمربع و جدول گذاری به طول ۱۴۰۰ متر از این معابر اقدام خواهد نمود.