جلسه حل وفصل مشکل صدور اسناد مالکیت روستای شهرک ارس

جلسه بررسی و حل و فصل مشکل صدور اسناد مالکیت املاک مسکونی روستای شهرک ارس به ریاست محمدزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل یافت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، در این جلسه پس از بحث و گفتگو؛ مقرر گردید سازمان منطقه آزاد ماکو پیگیر اخذ کد کاربری از سازمان ثبت اسناد واملاک شود و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و منابع طبیعی و آبخیزداری کل پرونده، مستندات و اسناد مربوط به پلاک شجاع خان را در اختیار سازمان منطقه آزاد ماکو قرار دهند تا منطقه آزاد ضمن بررسی مستندات، مراحل قانونی اخذ سند را طی نماید.