باید از پتانسیل های موجود منطقه در راستای ایجاد اشتغال به صورت بهینه و مطلوب استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، صفری در این دیدار گفت: محور توسعه باید از دهیاری ها شروع شده وبه اشتغال پایدار و درآمدزایی در روستاها ختم شود. وی در ادامه بیان کرد: در بحث اشتغال باید آسیب شناسی شود ونقش دولت به صورت راهبری باشد وخود روستائیان باید پای کار بیایند. صفری اظهار داشت:باید از پتانسیل های موجود منطقه در راستای ایجاد اشتغال به صورت بهینه و مطلوب استفاده شود. آخوندزاده مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید استان آذربایجان غربی دراین دیدار گفت: درسال جاری در سطح استان به 924 نفر تسهیلات اشتغال پایدار به مبلغ 43 میلیاردو 540 میلیون تومان پرداخت شده است.