در راستای توزیع آرد ترمیمی بین نانوایان شهر پلدشت مقرر شد

🔸نانوایان به شرح ذیل علاوه بر پخت در شیفت صبح از ساعت 15 الی 17 بعد ازظهر روز جاری تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به پخت اقدام نمایند.

🔹️نانوایی رسد بلوار کشاورز

🔹️نانوایی حسینی پشت پمپ بنزین

🔹️نانوایی پیروردیزاده خ شریعتی

🔹️نانوایی اسماعیل زاده خ شهرداری

🔹️نانوایی درویشی خ سرباز

🔹محمد علیزاده خ ساحلی

🔹عباس مرادزاده خ گلگشت

🔹علی حسین حسن نژاد خ رضوان

🔹سیام بابازاده‌ بلوار شهدا ( روبروی فرمانداری)

🔸️در صورت هر گونه تخلف از جمله عدم پخت نانوایی های مذکور و سایر نانوایان در خارج از روزهای تعطیلی نانوایی(الصاق روزهای تعطیل در شیشه نانوایی) لازمست در اسرع وقت با ریاست اتحادیه نانوایان پلدشت و همچنین بازرسین جهاد و اصناف تماس حاصل گردد. دبیر کارگروه فرعی گندم، آرد و نان شهرستان پلدشت