بازدید معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی

 

                                           آپلود عکس

 

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پلدشت، بازدید معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی به همراه سرپرست فرمانداری و رئیس شورای تامین شهرستان و فرماندهی هنگ مرزی صبح امروز از پاسگاه مرزی قنبرکندی انجام شد.

 

 

                                              آپلود عکس

 درادامه بازدید معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی به همراه سرپرست فرمانداری و رئیس شورای تامین شهرستان و فرماندهی هنگ مرزی از پایانه مرزی شهرستان "پل دوستی ایران و آذربایجان"صورت گرفت.